Lektorská činnost

Menu

close

Poslední dva roky se Markéta příležitostně věnuje i lektorské činnosti.
Vyučuje v rámci tanečních lekcí pro veřejnost nebo Master class pro laickou i odbornou veřejnost v rámci repríz představení LeŤ (Praha, Litomyšl, Moskva ad.).
Tuto lektorskou činnost chápe spíše jako sdílení stylu její tvroby a práce. Čerpá při ní ze svých znalostí a zkušeností z oboru tance i fyzioterapie.
Soustředí se především na zlepšení vnímání a držení těla, potažmo na jeho vědomé užívání v pohybu. Inspiraci nachází v každodenních situacích a základních pohybových principech.

Jako fyzioterapeutka také pravidelně poskytuje odborné konzultace svým tanečním kolegům. V roce 2017 organizovala jednodenní odborný seminář na téma "Pohybový aparát - Páteř".