Spolek

Menu

close
Srdcem zapsaný spolek, z. s.

Anotace

Kultura. Komunita. Komunikace.

Srdcem zapsaný spolek, z. s. vznikl v roce 2018 jako nezávislá umělecká platforma pro kulturní činnost, uměleckou tvorbu a související vzdělávací aktivity. Cílem Spolku je organizace veřejně prospěšných kulturně-komunitních aktivit, které reagují na současné společenské otázky a potřeby.

Důležitou náplní činnosti spolku je podněcování mezioborové, mezigenerační a multikulturní spolupráce a komunikace, které následně přispívají k posilování otevřenosti a rozvoje občanské společnosti v České republice.

Skrze objevování nových možností takové spolupráce, ve které kulturně-komunitní aktivita či umělecké dílo hrají roli mediátora, se členky spolku podílí na vzdělávání a rozvoji občanské společnosti. V neposlední řadě vnímají umělecké dílo jako prostředek k navazování hlubšího dialogu s divákem. Tedy nechápou diváka, a jeho přítomnost, jako pasivního příjemce díla, nýbrž jako důležitou, inspirativní a rovnocennou součást tvůrčího procesu i výsledného uměleckého tvaru.

Tým

  • členka statutárního orgánu Adnrea Bártová (Švandová)
  • členka statutárního orgánu Markéta Stránská
  • členka statutárního orgánu Tereza Ondrová
  • členka Carolina Arandia
  • externí spolupráce - produkční Hana Kuklíková